header achtergrond

Algemene informatie

Oefenen.nl is dé online plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en internet. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. De oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen. Om beter mee te doen in de maatschappij.

Contactinformatie

 070 7622 762Koninginnegracht 152514AB 's-Gravenhage Oefenen.nl

Plan route

Hulpaanbod

App d of t

Deze app toontje snel en makkelijk de vervoegingen van Nederlandse werkwoorden.

Begrijp je Lichaam

Het programma biedt oefeningen om het lichaam beter te leren kennen. De onderwerpen zijn hart- en bloedvaten, diabetes, luchtwegen en longen, astma, keel en keelontsteking en het maag-darmstelsel.

Budgetplanner

Budgetplanner is een handig hulpmiddel om eenvoudig inkomsten en uitgaven bij te houden.

De Liedjeskast

De Liedjeskast bestaat uit vijftien liedjes met bijbehorende oefeningen. Ieder liedje behandelt één taalregel. De liedjes worden gezongen door bekende Nederlanders. Er kan op twee niveaus geoefend worden.

De Verkeershulp

Het oefenprogramma De Verkeershulp geeft uitleg over veelvoorkomende verkeerssituaties. Video’s laten zien wat vaak mis gaat in het verkeer. En hoe het anders kan. Het programma bevat oefeningen met woorden, borden, regels en verkeerssituaties.

Gezond De Thuisdokter

Tips om gezond te blijven of te worden. Het lesprogramma bestaat uit achttien thema's rond klachten waar veel mensen wel eens last van hebben, zoals rugpijn en hoofdpijn. Wat kun je zelf doen en wanneer moet je naar de huisarts. Het programma geeft tips over wat mensen zelf kunnen doen, wat ze beter niet kunnen doen en wanneer ze naar de huisarts moeten gaan.

Gezond Praten met je dokter

Dit programma helpt om beter te praten met dokters. Elk hoofdstuk bestaat uit een beeldverhaal over herkenbare situaties. Bij het verhaal zijn oefeningen waarmee je nadenkt over hoe jij dat zou aanpakken.

Groen Doen

Hoeveel procent van het waterverbruik per persoon gaat op aan douchen? Mag frituurvet door de wc gespoeld worden? Hoe kunnen we onze slaapkamer voorzien van frisse lucht? Groen Doen daagt in een quiz uit om na te denken over hoe we wonen. Kan het gezonder en goedkoper? En wat is goed voor het milieu?

Klik & Tik. De start

Een programma voor mensen die geen ervaring hebben met de computer. Zij leren met dit programma de eerste handelingen: het aanzetten van de computer, naar internet en naar een website gaan, typen, klikken enzovoort. Het taalgebruik is eenvoudig, de informatie wordt stap voor stap in beeld aangeboden en geoefend, ondersteund door gesproken tekst die ook in beeld komt.

Klik & Tik. Samen op ‘t web (social media)

Dit programma gaat over het werken met sociale media. Het begrip sociale media wordt uitgelegd en met verschillende toepassingssituaties kan worden geoefend. Samen op het web richt zich op Whatsapp, Facebook en Skype. Waar zinvol worden andere toepassingen genoemd zoals Instagram, YouTube en LinkedIn.

Klik & Tik. Veilig online

Leer met Klik & Tik. Veilig online de 7 Gouden Regels voor veilig internetten. Hoe je (on)veilige websites herkent, sterke wachtwoorden kiest en waar je op moet letten als je online betaalt.

Klik en Tik. De basis

Voor iedereen die een computer wil gaan gebruiken maar niet goed weet hoe. Aan bod komen typen, e-mailen en het gebruik van internet. Er zijn filmpjes die laten zien hoe het werkt om het eenvoudiger te maken.

Klik en Tik. De tablet

Een tablet vraagt heel andere vaardigheden dan een computer. Het programma Klik & Tik. De tablet is bedoeld om deze vaardigheden te oefenen. Deelnemers leren aanzetten, opladen, vegen, typen. Ze oefenen met internet, e-mailen en foto’s maken. Het programma kent twee versies: één voor de iPad (Apple) en één voor tablets met een Android-besturing (meerdere merken).

Klik en Tik. Het internet op

Klik en Tik het internet op is een vervolg op Klik en Tik de basis. Aan de hand van verschillende leuke en handige websites wordt geleerd hoe internet werkt en wat je met websites kunt. Voor dit programma moet je goed Nederlands kunnen spreken en lezen.

Lees en Schrijf! Algemeen

aan de hand van gesprekken met mensen die moeite hebben (gehad) met lezen en schrijven kan veel geoefend worden met lezen, schrijven en spelling.

Lees en Schrijf! Eten en Weten

Gezond eten is belangrijk. Maar wat maakt voeding gezond of ongezond? In zes afleveringen wordt alles verteld over ons eten. Met oefeningen over lastige woorden, verpakkingen lezen en met rekensommen die van pas komen bij het boodschappen doen en koken.

Lees en Schrijf! Extra lezen

Oefeningen om het lezen van folders, brieven, email, en andere teksten makkelijker te maken.

Lees en Schrijf! Extra schrijven

Verschillende oefeningen om het het schrijven van korte berichten, formulieren, verslagen, brieven, e-mail, gedichten en verhalen te oefenen.

Lees en Schrijf! Geld en rekenen

Tips, uitleg en oefeningen over het omgaan met geld. Onderwerpen zijn, contant betalen, betalen via internet, betalen in termijnen, korting, sparen, inkomsten en uitgaven.

Lees en Schrijf! Gezondheid

Wie goed kan lezen, rekenen, schrijven en informatie verwerken kan beter aan de slag met zijn gezondheid en de gezondheidszorg. Lees en Schrijf! Gezondheid geeft praktische informatie over gezondheid en de gezondheidszorg. Het programma bevat diverse oefeningen.

Lees en Schrijf! Het leesplankje

Het leesplankje is om te oefenen met Nederlandse klanken, letters en woorden. Er wordt voorgedaan hoe de klanken in de mond gevormd worden. Het leesplankje 1. Oefenen met de klinkers, zoals aa of a. Het leesplankje 2. Oefenen met medeklinkers, zoals b of ng/nk

Lees en Schrijf! Spelling en grammatica

Dit programma biedt oefeningen voor spelling en grammatica. Het programma kent 3 niveaus, van beginner tot gevorderde.

Lees en Schrijf! Taal op je werk

Een oefenprogramma met oefeningen over situaties op het werk waar lezen, schrijven en spelling bij nodig zijn. Onderwerpen zijn het loonstrookje lezen, een reiskostenformulier invullen en een sollicitatiebrief schrijven.

Lees en Schrijf! Toetsen

Een manier om te testen of de lessen van Lees en Schrijf goed geleerd zijn. Er zijn toetsen bij Lees en Schrijf! Algemeen en bij Lees en Schrijf! Taal op je werk. Elke toets gaat over drie hoofdstukken. Aan het eind wordt getoond hoeveel procent goed was en of de toets behaald is. Aan het eind van het programma kan een certificaat aangevraagd worden.

Lees en Schrijf! Uit en thuis

Dit is een oefenprogramma voor lezen, schrijven en rekenen met uitleg en tips voor dagelijkse zaken. Bijvoorbeeld een briefje lezen, een formulier invullen of uitrekenen hoeveel je moet betalen.

Oefen LINGO

De variant van Oefenen.nl op LINGO. Oefen LINGO gaat over het leren herkennen, spellen en begrijpen hoe woorden in elkaar zitten en welke letters je achter elkaar kunt plaatsen.

Station Nederlands

Station Nederlands 1 gaat over kennismaken op een feestje, een gesprek bij de dokter, zoeken naar werk en een gesprek op school van de kinderen. In Station Nederlands 2 gaat het over een afspraak maken, werk of school. Na het luisteren van gesprekken volgen er vragen om te oefenen met luisteren, woorden en zinnen.

Taalklas.nl

Dit is een reeks programma's waarmee je Nederlands oefent op internet. Door te luisteren, lezen en schrijven. Taalklas 1 is om veel woorden te leren over het dagelijks leven. Taalklas 2 is moeilijker dan in Taalklas.nl Hier wordt geoefend met woorden en zinnen. Taalklas.nl Plus is een vervolg op 1 en 2. Met oefeningen rond zo'n 300 nieuwe woorden.

Tel je Geld

Dit programma geeft overzicht en inzicht in de persoonlijke inkomsten en uitgaven. Door uitleg en oefeningen over verstandig omgaan met geld en budgetteren. Ook bevat Tel je Geld' een uitleg over het hulpmiddel Budgetplanner.

Thuis op school

De zeventien thema’s van deze serie hebben allemaal met opvoeding thuis en op school te maken. Ze geven antwoord op vragen hoe ouders en opvoeders kinderen thuis en op school kunnen helpen. Voorbeelden van oefenen zijn huiswerk maken, de juiste school kiezen en wat leert een kind op school.

Zorgen voor 2

Zorgen voor 2 biedt oefeningen en tips voor mensen die voor iemand anders zorgen (mantelzorgen).

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Cursusaanbieder of opleidingsinstituut
Vergelijk hulpaanbod